QUẢNG CÁO


Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn online
0904040970 0904040970
THỐNG KÊ
    Online: 1
   Hôm nay: 14
   Hôm qua: 127
   Tổng số: 139727
TIN SẢN PHẨM
Ghi chú: 

_ Phần lens Hàn mình có bán lệch độ lun nhé, bạn nào cần dặn trước mình 1 ngày nhé.

_ Hình lens có độ, có thể tham khảo trong phần lens ko độ nha ^^

_ Lens có hình (phía dưới) là Lens Hàn có HSD 6 tháng, Lens phần chữ (phía trên) là Lens Thái có HSD 1 năm

_ Mình ko bán lens độ loạn nhé @@LENS CÓ ĐỘ

(UPDATE MỖI NGÀY)

-----------------------------------------

Lens Thái
(HSD 1 năm)

_ 1 độ: dragon (tím), diamond 3 tone (tím), royal (choco), circle (đen), royal (đen), miranda (đen), diamond (xám), alovera (đen), royal (đỏ)

_ 1,25 độ: miranda (xanh dương), kayo (đen), sakura (xanh dương), nudy (đen), missy (tím), plum (đen), moonlight (đen), nudy (xanh dương), alovera (đen), missy (xanh dương), dolce (xám), royal (đ)

_ 1,5 độ: royal (đ), windy (đen), forest (xám), moonlight (đen), icy (tím), anchovy (choco), diamond (đen), windy (đen), miranda (đen), ohio (choco), dolce (choco), sakura (xanh dương), diamond 2 tone (đen), nudy (đen)

_ 1,75 độ: puffy (tím), king (xám), valentine (đen), ohio (choco), pussy (đen), diamond 2 tone (nâu), vogue (xám), biana (đen)

_ 2 độ: daisy (blue), sakura (xanh lá), royal (đen)-3 cặp, dragon (tím), hanabi (xanh dương), diamond 3 tone (xanh dương), kirei (xanh dương), melon (đen)

_ 2,25 độ: stella (nâu), miranda (đen), bella (nâu), sakura (tím), king (choco), aloha (xanh dương), tag (nâu), joon (đen), tofi (đen), miranda (nâu), ohio (choco), dolce (xanh dương), kitty (xám), bambi (xám)

_ 2,5 độ: dolce (tím), anchovy (choco), hanabi (xanh dương), sakura (tím), ohio (đen), royal (choco), forest (nâu), naomi (xanh dương)

_ 2,75 độ: joon (xám), alice (nâu), extin (xám), phoenix (choco), dolce (xanh dương), joon (tím), plum (đen), akara (đen), donut (choco), daisy (xanh lá), king (choco)

_ 3 độ: tiger (tím), miranda (xanh lá), royal (đen), alice (tím), king (xanh dương), dolce (xám), miranda (xám), royal (đ), BT01 (đen)

_ 3,25 độ: naomi (xám), missy (xanh dương), kirei (xám), hoa (xanh dương), sakura (nâu), mania (choco), tiger (đen), miranda (đen), dolce (choco), royal (choco)

_ 3,5 độ: daisy (tím), alovera (đen), mapple (xanh dương), melody (đen), moku (choco), dolce (choco), miranda (xanh lá, xanh dương)

_ 3,75 độ: tag (xám), melody (đen), nudy (đen), florence (nâu), daisy (đen), dolce (choco)

_ 4,25 độ: puffy (xanh lá), viva (xanh lá), cocoro (blue), honey (xám), miranda (xám), dali mini (đen), diamond 2 tone (đen), kitty (choco), chandelier (xám), miranda (xám), plati mini (đen)

_ 4,5 độ: plum (đen), tofi (nâu), plum (đen), alice (xanh lá), miranda (tím), daisy (xám), kitty (choco), king (đen), nobuko (đen), ohio (choco), diamond 3 tone (nâu)

_ 4,75 độ: alice (xanh lá), puffy (xanh lá), haru (xám), plum (đen), phoenix (choco), honey (xám)

_ 5 độ: aloha (tím), stella (xám), nudy (đen), daisy (xanh lá)

_ 5,5 độ: dolce (xanh lá), king (đen), stella (tím), miranda (đen), nudy (đen)

_ 6 độ: viva (xanh lá), royal (đen), icy (tím), royal (đen)

_ 6,5 độ: alice (xanh lá), foggy (xám)

_ 7 độ: royal (đen)


----------------------------------------
Lens Hàn
(HSD 6 tháng)


HR 1
(DIA: 14,5 - EFF: 18)


HR 2
(DIA: 14,5 - EFF: 18)


HR 3
(DIA: 14,5 - EFF: 17)HR 4

(DIA: 14,5 - EFF: 17)HR 5

(DIA: 14,5 - EFF: 18)HR 6

(DIA: 14,5 - EFF: 18)HR 7
(DIA: 14,5 - EFF: 18)


HR 8
(DIA: 14,5 - EFF: 18)HR 9
(DIA: 14,5 - EFF: 16-17)HR 10
(DIA: 14,5 - EFF: 18)HR 11
(DIA: 14,5 - EFF: 17)HR 12
(DIA: 14,5 - EFF: 17)HR 13
(DIA: 14,5 - EFF: 17)HR 14
(DIA: 14,5 - EFF: 17)HR 15
(DIA: 14,5 - EFF: 17)HR 16

(DIA: 14,5 - EFF: 18)HR 17
(DIA: 14,5 - EFF: 17)HR 18
(DIA: 14,5 - EFF: 18)HR 19
(DIA: 14,5 - EFF: 17)
HR 20
(DIA: 14,5 - EFF: 18)
HR 21 (giãn nhỏ)
(DIA: 14,0 - EFF: 15-16)
HR 22
(DIA: 14,5 - EFF: 17)
HR 23 (lens màu xám)
_ A: DIA-14,5 - EFF-17
_ B+C+D: DIA-14,5 - EFF-18
_ E: DIA-14,5 - EFF-16HR 24 (giãn nhỏ nhất)
(DIA: 14,0 - EFF: 15)
HR 25 (giãn vừa)
(DIA: 14,2 - EFF: 16-17)
HR 26
(DIA: 14,5 - EFF: 17)
HR-Lens Trong